Produkt dnia
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Polityka prywatności

Przy korzystaniu z usług serwisu odwodnienia24.pl obowiązują następujące zasady Polityki Prywatności  (Wersja 1.0)

 Administratorem danych osobowych serwisu odwodnienia24.pl jest Łukasz Kloc prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: K&K Łukasz Kloc, pod adresem: ul. Lewakowskiego 3/106, 35-119 Rzeszów, o nadanym numerze NIP: 813-346-93-49, REGON: 180532585

 (dalej: „Administrator”)

 1. Administrator przechowuje i przetwarza przekazywane dane z największą starannością i odpowiedzialnością, a także przepisami obowiązującego prawa.
 2. Administrator gromadzi, przetwarza i wykorzystuje Państwa dane osobowe wyłącznie zgodnie z opisanymi niżej zasadami i obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Wykorzystuje je, o ile jest to niezbędne i konieczne, do realizacji wynikających z umowy uzgodnień między Administratorem a użytkownikiem oraz do przygotowywania potrzebnych ofert.

 1. Za dane osobowe uważa się wszelkie dane, które użytkownik korzystający z internetowej platformy odwodnienia24.pl oddaje do dyspozycji i dzięki którym można ustalić jego tożsamość (imię i nazwisko, adres, numer telefonu stacjonarnego i komórkowego, adres e-mail). Dane osobowe w formie zaszyfrowanej za pomocą SSL zostają przesyłane do Internetu. Za pomocą środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczamy naszą stronę internetową na wypadek utraty, modyfikacji lub zniszczenia danych, a także rozpowszechniania ich przez osoby nieupoważnione.
 2. Szczegółowe cele przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

- świadczenia usług zgodnie z umową – podstawa: umowa o świadczenie usług

- marketingu bezpośredniego, w tym profilowania dla celów marketingowych i w celach analitycznych – podstawa: niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora,  uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego świadczonych usług

- dla celów marketingowych Administratora,  w tym profilowania dla celów marketingowych – podstawa: udzielona zgoda, a w niektórych przypadkach (np., kontaktu w celu uzyskania zgody) także uzasadniony interes Administratora,

- monitoring – podstawa: ochrona Pani/Pana żywotnych interesów oraz ochrona interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora – ochrona osób i mienia

- w celu badania satysfakcji klientów korzystających z usług świadczonych przez  Administratora – podstawa: niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu  Administratora ; uzasadnionym interesem  Administratora jest określanie jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów  Administratora z produktów i świadczonych usług,

- w celach archiwalnych - niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu  Administratora ; uzasadnionym interesem  Administratora jest  zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,

- w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową i świadczonymi na jej podstawie usługami – podstawa: niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu  Administratora ; uzasadnionym interesem  Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń

 1. Na stronie internetowej odwodnienia24.pl mogą Państwo dokonać zakupów. W tym celu konieczne jest podanie danych osobwych zawierających imię i nazwisko, adres, telefon, adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji umowy/dokonania zakupów. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji umowy/zakupów.
 2. Użytkownik przyzwala na przekazywanie jego danych osobom trzecim, o ile jest to niezbędne i pożądane, w celu realizacji umownych stosunków między Administratorem a użytkownikiem lub też w przypadku konieczności indywidualnego przygotowania i/lub ulepszenia ofert.
 3. REALIZACJA ZAKUPÓW: Do realizacji Państwa zamówienia na odwodnienia24.pl potrzebny jest imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail. Dane te należy podać w trakcie procesu składania zamówienia, o ile nie zostały już zapisane na Państwa koncie użytkownika. Opcjonalnie obok adresu do faktury można podać inny adres dostawy.

Po wybraniu dostawcy usług płatniczych zostaną Państwo zapytani o dane wymagane do skorzystania z danego dostawcy usług płatniczych i dane te zostaną przekazane bezpośrednio do danego dostawcy usług płatniczych i nie będą przez nas zapisywane.

 1. W celu przesyłania Państwa zamówień Administrator udostępnia Państwa dane osobowe dostawcom usług logistycznych, którzy przetwarzają niniejsze dane na zlecenie Administratora w celu wykonania umowy, przestrzegając wymaganych środków bezpieczeństwa
 2. Przez formularz kontaktowy udostępniony w serwisie internetowym mogą Państwo bezpośrednio skontaktować się z Administratorem. Administrator gromadzi, przetwarza i wykorzystuje informacje przekazane przez Państwa w formularzu kontaktowym wyłącznie w celu opracowania Państwa sprawy.
 3. Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, Administrator będzie wykorzystywał adres e-mail podany przez Państwa w trakcie zakładania konta / dokonywania zakupów, do przesyłania Państwu drogą mailową informacji na temat aktualnych wyprzedaży i innych ofert Administratora
 4. Administrator w celu realizacji umowy/zakupu może wykorzystywać Państwa numer telefonu w celu wysłania powiadomienia o etapie realizacji umowy/zakupu.
 5. Wydane zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo odwołać w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość, pisząc na adres info@gardenplus.eu lub wysyłając pisemną informację na: K&K Łukasz Kloc, ul. Lewakowskiego 3/106, 35-119 Rzeszów. 
 6. Każdy Użytkownik ma prawo do informacji na temat swoich danych zgromadzonych przez Administratora, jak i prawo do korekty, zablokowania i usunięcia tych danych. W takim przypadku, prosimy pisać na adres: info@gardenplus.eu. Jednocześnie należy mieć na względzie fakt, że w przypadku blokady lub usunięcia danych, Administrator nie będzie w stanie realizować swoich zadań wynikających z umowy.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 8. Okres przez który dane będą przechowywane:
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.
 • Tam, gdzie Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w oparciu o  usprawiedliwiony interes, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celów jeżeli zgłosi Pan/Pani sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
 • Jeśli Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o Państwa zgodę, dane te będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
 • Dane osobowe pozyskane w związku z użytkowaniem przez Administratora monitoringu będą przetwarzane przez 35 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

 

 1. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

 2. Na stronie odwodnienia24.pl przy użyciu technologii Google Analytics są gromadzone i zapisywane dane do celów optymalizacyjnych. Dane te zbiera się poprzez wykorzystanie nazwy profilu użytkownika. W tym celu można skonfigurować ustawienia ciasteczek (ang. cookies). Zdobyte w ten sposób dane mogą być również wykorzystane przez Administratora do prezentacji klientom ulepszonej i zindywidualizowanej oferty, ale nie będą przekazywane osobom trzecim. Użytkownicy odwodnienia24.pl mogą zablokować instalację ciasteczek, jednak w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcjonalności odwodnienia24.pl nie będzie możliwe.

 

 1. odwodnienia24.pl używa tzw. ciasteczek (małe pakiety danych z informacjami konfiguracyjnymi, które przykładowo przekazują informacje o używanej rozdzielczości ekranu lub adresie IP) w celu ulepszenia oferty produktów. Gromadzenie ciasteczek może być jednak dezaktywowane w ustawieniach przeglądarki. Uwaga: użytkownik musi udostępnić funkcjonalność ciasteczek, aby móc zamawiać produkty na odwodnienia24.pl.

W trakcie rejestracji na urządzeniu użytkownika zostaną zapisane stałe pliki cookie. Dzięki tym plikom użytkownik nie musi logować się za każdym razem, kiedy odwiedza naszą stronę. Funkcja nie będzie dostępna jeżeli w ustawieniach przeglądarki wyłączono obsługę plików cookie.

Pliki cookie są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty odwodnienia24.pl. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

 • sesji Użytkownika,
 • ostatnio oglądanych produktów,
 • oddania głosu w ankiecie.
 1. odwodnienia24.pl korzysta z wtyczki społecznościowej (Social Plugins) portalu społecznościowego Facebook.com ("Facebook"). W momencie uruchomienia strony internetowej, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka utworzy bezpośrednie połączenie z serwerem Facebook. Adminsitrator nie ma w tym zakresie żadnego wpływu na rozmiar danych, które Facebook pobiera za pomocą tej wtyczki. Poprzez włączenie wtyczki Facebook, Administrator otrzymuje jedynie informację, że użytkownik uruchomił odpowiednią stronę internetową tej odsłony. Jeśli członkowie Facebooka nie chcą, by portal ten kojarzył zgromadzone dane użytkownika, muszą się wylogować przed wizytą na tej odsłonie internetowej. Informacji na temat pozyskiwanych danych przez Facebook oraz ich polityki ochrony danych, należy szukać bezpośrednio w serwisie Facebook.
 2. Jeżeli użytkownik posiada konto na Facebook, może zalogować się na naszej stronie przy użyciu swojego loginu i hasła z Facebook. W tym celu pobieramy informacje wymagane do założenia konta na stronie odwodnienia24.pl z profilu użytkownika na Facebook. Aby umożliwić obsługę tej funkcji, przeglądarka użytkownika pobierze skrypt z Facebook podczas pierwszej wizyty na naszej stronie. Jeżeli użytkownik skorzysta z opcji „Zaloguj się przez Facebooka” na naszym portalu, Facebook udostępni nam niektóre informacje o użytkowniku. W związku z tym, konieczne jest potwierdzenie na Facebook, że zarówno informacje profilowe, lista znajomych jak i adres email, z którego użytkownik korzysta na portalu, zostaną przekazane nam przez Facebook. Możliwość konfiguracji opcji „Zaloguj się przez Facebook” jest bardzo ograniczona, w związku z czym nie możemy ograniczyć zakresu danych przekazywanych nam przez Facebook. Zapisujemy jednak tylko te informacje, które są konieczne do rejestracji na stronie odwodnienia24.pl (adres email, imię i nazwisko użytkownika).
 3. Administrator korzysta z systemu reklamowego Google AdWords, usługi świadczonej przez Google Inc. z siedzibą w USA („Google”). Jeżeli Użytkownik trafi na naszą stronę przez reklamę Google, Google AdWords zapisze w przeglądarce plik cookie, który umożliwi nam zebranie statystyk na temat aktywności Użytkownika na naszej stronie (np. liczba rejestracji i/lub liczba zakupów podczas pierwszej wizyty na stronie dzięki wykorzystaniu konkretnego AdWord).

Więcej informacji na temat śledzenia konwersji, w tym sposobów uniemożliwienia plikom cookie zbierania danych, znajduje się pod adresem:  http://services.google.com/sitestats/pl.html

 1. odwodnienia24.pl korzysta z usługi DoubleClick Campaign Manager świadczonej przez Google Inc., z siedzibą w USA. Dzięki tej usłudze możemy dotrzeć do Użytkowników, którzy raz odwiedzili naszą stronię, zamieszczając rekomendacje produktów w formie banerów reklamowych na stronach naszych partnerów. Reklamy są wyświetlane na stronach partnerskich na podstawie plików cookie i analizy aktywności Użytkownika. Analizę przeprowadza się przy użyciu pseudonimów – żaden profil Użytkownika nie zostanie przypisany do jego imienia i nazwiska. Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych przez Google Inc. przez stronę http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=pl
 2. Wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności, Regulaminu czy warunków korzystania z portalu odwodnienia24.pl prosimy kierować do Działu Obsługi Użytkownika na adres: info@gardenplus.eu.

 

Rzeszów: 20.05.2018

K&K Łukasz Kloc

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl